باران دلم همیشه صاف و زلال بود

وحال گل آلود شد در اثر زخم های

که کهنه گشته اند  وخدای

خوبم،حسم کن محتاج

تر از من دگر

پیدا نمی کنی

خدای مهربانم  مرا

لایق لطفت گردان