میترسم

نه شعر نه متن ادبی نه ،این بار

دلم از دست بی رحمی دنیا گرفته،قلبم

به درد اومده،امروز تقریبا دو ماه از از دست دادن یکی از عزیزانم

میگذره،میترسم از اینکه دنیا اینقدر فراموش کار شده میترسم،از

قصاوت ی که ایجاد شده،از نگاه های غمناک میترسم،دلم اشک

میخاد اونقدر که حس کنم سبک شدم ،دلم میخاد به حال خودم

دریا دریا اشک بریزم.

خدیا اجازه بده حست کنم

/ 0 نظر / 7 بازدید