لطف تو

آسمان را                                                                آبی

 

چشم هایم را                                                         سیاه 

 

قلبم را                                                                قرمز یافتم

 

وبدون قدرت ولطف تو ای

 

خدای خوبم همه ی این ها

 

تاریک تاریک ونادیدنی اند.      

/ 0 نظر / 5 بازدید