عذر می خواهم

با دلی آکنده از غم

                    عذر می خواهم زتو

ای زیبای سنگی

                   بر دل من نساز سنگر سنگی

که این دل نباشد

                      ز سنگینی سنگی

/ 1 نظر / 11 بازدید
ایمان

سلام اپ کردم گلم خوشحال می شم قدمو روی چشمم بزاری یا علی خداحافظ