ای عشق کجایی

رد شدم و تو را باز ندیدم، ای عشق کجایی

راه میروم و بوی تو هر دم به مشامم، ای عشق کجایی

هستت و نیست خبری از بهر تو بر دل، ای عشق کجایی

طی شد بهار و پاییز و زمستان،ای عشق کجایی

دستم به خرید بهمن گره خورده،ای عشق کجایی

رنگش به سفید خورده مویم،ای عشق کجایی

شاعر مثل سایر مطالب وبلاگ :دل خسته نویسنده وبلاگ


/ 0 نظر / 108 بازدید