برای مادرم

 اه من زمانی بلند می شود  که


کلمه خداحافظی را با تو می گویم


نگذار دلم لحظات ندیدنت را


این طور سوزناک حس کند

 

 


با من بگو ‏‏‏‏‏‏


بگو که همیشه لبخندت بر لب است


مادر به دلم بگو تا بداند


در لحظه ای که گمان می کنم تو نیستی


در جودم ریشه می دوانی وجاویدی


غم هایم را خورشید نور باران خواهد کرد


گر بدانم که لبخندت جاریست

 

/ 4 نظر / 11 بازدید
آزاده

وسعت تنهایی من در عمق نبودنت مرا غرق میکند من میمانم و یاد های سرگردانم ...

آزاده

برای مادرم . . . [گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل]

sarao

مادر زیبا ترین واژه ی دنیاست ساقی. زیبا بود....[گل]

ماری

کاش همه عشق مادر و عشق به مادر را درک کنیم...