عریانی

غرق میشوم در تکاپوی عریانی / خم میشوم در پیله ها/ نادم از اذل و سیب/ به دام ابد سقوط کرده ام/ هایــــــــــی نیوتن/ واحد سنجش ات چه بود/ لذتی بر سرخی/ پیله ای از سقوط/ اخ که گاهی این دل کم که هیچ بز می آورد

/ 0 نظر / 60 بازدید