«دوستی جهان آغاز همه ی لغزش ها است»

خداوند باش بودنت را دوست دارم بودنت زیبا ورویایی والبته آرامش بخش است. شاید 

شما نیز مثل من که هر شب یک کابوس وحشتناک وتکراری رامی بینم نباشید اما هر

کس در این دنیا کابوس زندگی خود را دارد ترس از مشکلاتی که در زندگی برای ما پیش

می آید همواره همراه ماست و گه گاه تا جای پیش می رود که روی خوش زندگی را

فراموش می کنیم و این شاید از آنجا ناشی شده باشد که اکثر ما خواهان یک دنیای

ایده آلی هستیم زندگی بدور از هر دغدغه واضطراب واسترس ،نا امیدی واندوه اما باید

بدانیم که نباید زیاد به این موارد فکر کنیم و بیشتر به دنبال راهی باشیم که زندگی

سراسر در آرامش خاطر برای خود .اطرافیانمان فراهم کنیم . اما این آرامش را باید در کجا

پیدا کنیم ما خسته از اندیشیدن به موارد فلسفی هستیم، خسته از در مورد رفتار

دیگران ،نظرات آنها ما فقط وفقط به دنبال یک زمان اندکی برای استراحت دادن به ذهنمان

هستیم که شاید در اثر این استراحت دادن تحولی در زندگی مان رخ بدهد واز این روز

مرگی زدگی نجات پیدا کنیم .

بشر امروزی راه به جای به جز نابودی ندارد اما نباید تن به

این نابودی بدهد ،نباید خستگی دنیا را در خود نشان بدهد،نباید فریب دنیا وناامیدیش

را،جهل وتنبلیش ، ومشکلالتش را بخورد اگر ما خود زندگی را راحت نگاه کنیم بی شک

برای ما سهل وبسیار راحت است . نمی گویم که آنقدر به دنیا دل ببندیم که دل کندن از

آن برایمان غیر ممکن باشد اما شاید علاقه داشتن به دنیا را اگر از دید دیگر ببینیم باعث

شود که در زندگی خود واطرافیان مان تغییرهای باور نکردنی وعظیم رخ خواهد دهد که

باعث شود مسیری صحیح را در پیش بگیریم که در راه اعتدال خود وبشریت گام برداریم

ونه فقط به فکر خوشی های لحضه ای خود وبر آوردن آن ها باشیم بلکه با برداشتن هر

قدم در این دنیا قدمی در جهت خوشبختی برداریم. بعضی ها زندگی کردن رو یک هنر

می دونند .اون ها برای لحضه لحضه های زندگی اهمیت زیادی می گذارند وحتی با

چشم های بسته ،تاز گی ها ،زیبای های زندگی را می فهمند اون ها فقط زندگی نمی

کنند بلکه طعم خوب زندگی را می فهمند اگر شما هم جزو این گرو از افراد هستید پس

بی شک زندگی خوشبختی دارید .

 

/ 0 نظر / 9 بازدید