ایسکیلوس

دلم تو را میخاهد ایسکیلوس


تراژدی ماجرای من آنجاستخسته از همه، شده بودم یار 13 سالگیم


خود درونم


رهایم کن


مرا چه به فهم


نفهمیم را دوست دارم


حسی در من برانگیخته شد


وقت مردن است
/ 0 نظر / 65 بازدید