ایسکیلوس

دلم تو را میخاهد ایسکیلوس

تراژدی ماجرای من آنجاست

خسته از همه، شده بودم یار 13 سالگیم

خود درونم

رهایم کن

مرا چه به فهم

نفهمیم را دوست دارم

حسی در من برانگیخته شد

وقت مردن است
/ 0 نظر / 39 بازدید