پریشانم مکن

پریشانم،پریشانم مکن

دل دادی و دل بریدم

از جهان و آخرت

با تو که باشم

نیت نماز خواندنم

هر ثانیه باطل می شود

قبله گاه نو برایم بوده ای

تعویض قبله این بار

راهی امین اباد کردن است

دلبری کردی،پریشان گشت خرمنی

پریشان زاده ام، پریشانم مکن


/ 0 نظر / 53 بازدید