# دل

بام دنیا را

                                             دگر حتی گرمای این دیار                                                    برایم لذتی ندارد                                       دلم هوای بام دنیا را کرده است                                                  گمان نمی کردم                                                ... ادامه مطلب
/ 13 نظر / 49 بازدید