کسی نیست مرا یاد کند در میان بی کسی قصه غصه مرا یاد کند

 

روحم به سان برگ بود

خزان آمد

عشق وامیدم سوزنده چون آتش

رویایم سبز

آسمانم سفید تر از یاد دوست

مادرم مهربان تر از ماه

و یاد دوست بود در بهار روز شکفتنم

که ماهی امیدم مرد

وخدایم گریه کرد

/ 1 نظر / 30 بازدید
لی لی وجواد

سلام چه خبرا دیگه اینورا نمیای؟!؟!؟؟!؟! راستی پست آخرت هم خیلی قشنگه