ناسازگار

دنیا با من ناسازگار شده مادر ....

و خنده دار  است در عصر ارتباطات

گوشی من خط نمی دهد ، آنتن دهی ضعیف است و فیبر نوری دانشکده قطع شده است

این روزگار من است در عصر ارتباطات .؛

دلم به حال خودم می سوزد ، ای کاش چاپاری داشتم.

 

/ 0 نظر / 22 بازدید